Dette bør du vite om komfyrvakt

Komfyren er hjemmets største brannkilde. Med en komfyrvakt slår komfyren seg av når det oppstår farlige situasjoner.


Årsaker til komfyrbrann

Nesten halvparten av brann- og redningsvesenets utrykninger til boliger de siste årene, har vært til branner og branntilløp på komfyren. Tørrkoking er den vanligste årsaken.

De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som rammes. Rus og alkohol er ofte en medvirkende årsak til at de glemmer eller sovner fra komfyren.

Et krav i nye anlegg

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Det betyr at komfyrvakten skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Kravet kom i 2010.  Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn dette bør du ettermontere komfyrvakt.

Gasskomfyrer i dag har krav om flammevakt, som gjør at gassen stenger om flammen slokker. Det er ikke krav til komfyrvakt på samme måte som på elektriske komfyrer.

Slik virker komfyrvakten

Komfyrvakten består av en sensor og en strømavbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Ulike typer og pris

Det finnes to ulike typer komfyrvakt: de som skal kobles til via ledning i stikkontakt, og de som skal kobles til det faste elektriske anlegget. Disse fungerer likt og har samme kvalitet.

Komfyrvakter koster fra rundt 3500 kroner.

Krav til komfyrvakter

For å sikre kvaliteten på komfyrvakter er det laget en felles, internasjonal norm som stiller en rekke krav til komfyrvaktene. Normen heter NEK EN 50615. Sjekk merkingen på produktet eller spør i butikken om komfyrvakten du skal kjøpe er testet etter kravene i normen.

Montere selv

Komfyrvakter som skal plugges i stikkontakten kan du montere selv. Disse kjøper du enklest på nett, for eksempel i forsikringsselskapenes nettbutikker.

Bruke elektriker

Komfyrvakter for fast tilkobling må monteres av en elektriker. Ofte kjøper du også slike komfyrvakter av elektrikeren, i forbindelse med monteringsjobben. Husk å be om dokumentasjon på at produktet oppfyller kravene i normen.

Finn godkjent elektriker

Rabatt på forsikring

Noen forsikringsselskaper gir deg sikkerhetsrabatt på forsikringspremien hvis du har installert en FG-godkjent komfyrvakt. Sjekk med ditt forsikringsselskap om dette gjelder for deg.

Gratis for spesielt utsatte

For spesielt utsatte personer kan hjelpemiddelsentralene installere komfyrvakt gratis. Sjekk hos din lokale hjelpemiddelsentral hvilke vilkår som gjelder. Kommunale ergoterapeuter eller hjemmesykepleiere kan hjelpe til med søknad. Om du får tilbud om komfyrvakt, be om en vakt som oppfyller kravene i normen.

Vi tror dette er interessant for deg