Trygg lading av elbil

Stadig flere elbileiere installerer ladestasjon hjemme, men det er fortsatt noen eldre elbiler som lades fra vanlig stikkontakt uten spesialkabel. Slik forebygger du overbelastning og brann i det elektriske anlegget hjemme.


Anbefaler fast ladeboks

DSB anbefaler alle elbil-eiere som skal lade hjemme å lade via en egen ladeboks som er fastmontert på veggen. Slike ladebokser monteres med en kontakt som er bygget for å tåle høy belastning over tid. Ladeledningen som brukes på slike ladebokser er også mer robust og egnet for daglig bruk. Dette er derfor det tryggeste alternativet for å forebygge brann eller overbelastning av det elektriske anlegget. Fra januar 2023 må alle nye ladepunkter som settes opp for elbil være av denne typen.

Noen biler har så stor batterikapasitet at det kreves høy ladestrøm for å få ladet batteriet. Da kan det være nødvendig å installere en egen 32A trefase kurs frem til ladeboksen. I så fall må du kanskje søke nettselskapet om å øke kapasiteten på abonnementet ditt og øke størrelsen på inntakssikringen til huset. Elektroinstallatøren kan gjøre dette for deg.

Lading fra stikkontakt

Det er ikke forbudt å lade elbil fra stikkontakt, men det kan være vanskelig å selv vurdere om elanlegget ditt tåler denne belastningen. Elbiler trekker mye strøm og gjerne over lang tid. Dette kan føre til overbelastning og brann i det elektriske anlegget. Du som eier av det elektriske anlegget bør følge med på at stikkontakter og ledninger ikke viser tegn til varmgang som for eksempel gul eller brun misfarging, brent lukt eller knitring – merk at slike feil også kan oppstå andre steder i huset enn der elbilen er koblet til.

Hvis det oppstår en brann som medfører at eiendom eller personer kommer til skade bør du som eier av det elektriske anlegget kunne vise til at det elektriske anlegget er brukt det på en forsvarlig måte.

Med spesialkabel
Mange elbiler leveres med en spesialkabel for lading fra stikkontakt. Spesialkabelen har en "klump" som begrenser ladestrømmen, slik at den ikke trekker mer strøm enn det bilen og det elektriske anlegget normalt tåler. I tillegg har kabelen komponenter som overvåker sikkerheten og forhindrer elektrisk sjokk. En slik spesialkabel kan brukes i vanlig stikkontakt uten å gi stor belastning og brannfare.

Det er normalt også mulig å justere ned ladestrømmen manuelt. Dermed kan du bruke en slik spesialkabel i vanlig stikkontakt, uten at det gir for stor belastning og brannfare i el-anlegget.

Sett opp en metallkurv, hylle eller annet egnet oppheng for avlasting av spesialkabelen under lading. Dersom kabelen og "klumpen" henger fritt og drar i stikkontakten kan kontakten bli ødelagt og det kan oppstå varmgang og fare for brann. Dersom lading foregår utendørs, sørg for at snø og vann ikke blir liggende på ladeutstyret. Dette kan skade utstyret og øke brannfaren.

Uten spesialkabel
Dersom du skal lade elbil fra vanlig stikkontakt og ikke har spesialkabel, bruk en kurs som er sikret med maks 10 ampere. Bruk også en egen kurs som har egen jordfeilbryter og som ikke brukes til andre elektriske apparater samtidig.

I 2014 kom det egne krav til kurser beregnet for lading av elbil. Hvis en elektriker har installert en vanlig kontakt for lading av elbil hos deg etter 2014, så er denne trygg å bruke.

Elbil i borettslag og sameier

For borettslag og sameier er det svært viktig å få vurdert kapasiteten på det elektriske anlegget før det monteres uttak for lading av elbil. Her må du kontakte en registrert elektroinstallatør som kan kartlegge hva som trengs av kapasitet og utstyr for stabil og trygg lading i fellesgarasjer.

I garasjer med mange ladeuttak finnes det også utstyr for fordeling av ladeeffekt og tid. Dette er nødvendig dersom tilgjengelig effekt er mindre enn behovet – da kan alle bilene lades uten at det elektriske anlegget overbelastes.

Det vil også være mulig å innføre betalingsløsninger. En elektroinstallatør kan gi gode råd om hvilke løsninger som kan være hensiktsmessige i det enkelte tilfellet.

Vi tror dette er interessant for deg