Foto: Johner

Eigenberedskap for betalingar

Sjølv om betalingssystemet i Noreg er sikkert og effektivt, kan det oppstå feil, eller systemet kan bli utsett for angrep eller uønskte hendingar. Norges Bank tilrår difor at alle har fleire betalingsalternativ.


Ved å ha fleire betalingsalternativ kan du avgrense konsekvensane dersom du ikkje lenger får betalt slik du plar. Her er råda frå Norges Bank om eigenberedskap for betalingar.

Les meir om eigenberedskap for betalingar på nettsidene til Norges Bank.

Ha fleire ulike betalingskort 

Å ha fleire ulike betalingskort gir god beredskap ved feil på ei betalingsteneste. Det kan vere ulike typar betalingskort (debet- eller kredittkort), eller kort frå ulike bankar.  

Ha litt kontantar i bakhand

Kontantar kan nyttast sjølv om dei elektroniske beredskapsløysingane ikkje fungerer, men kan i enkelte situasjonar vere vanskelege å få tak i. Norges Bank tilrår difor at du har litt kontantar liggjande, i ulike og gjerne mindre valørar. Vurder storleiken på beløpet ut frå kva du har av nødvendige varer, og kva du kan ha behov for å kjøpe i ein beredskapssituasjon.

Ha konto hos fleire bankar  

Å ha konto hos fleire bankar styrkar eigenberedskapen dersom det skulle oppstå tekniske problem hos ein av dei. 

Vi tror dette er interessant for deg