Mat og drikke du bør ha i hus i tilfelle krise

Som eigenberedskap bør du ha nok mat i bustaden til å mette alle i husstanden i minst tre døgn. I tillegg rår vi til at du lagrar 9 liter vatn per person.


Sjå til at du har litt ekstra

Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å greie oss sjølve i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å kome heilt i mål.

Eit tips er å handle for nokre dagar om gongen – slik at du alltid har litt ekstra i hus om det skulle bli behov.

Tenk også gjennom korleis du skal lage til maten om straumen eller vatnet er borte. Om du har dyr eller spesielle behov i dietten, må du planleggje for det. Pass på at du har til nokre ekstra dagars forbruk av den maten du/de handlar og et til vanleg.

Tips til lagring av mat

I tillegg til dei vanlege matvarene du normalt brukar, kan det vere lurt også å ha litt ekstra av matvarer med lang haldbarheit. Gjerne matvarer som kan lagrast i romtemperatur og eventuelt etast utan varmebehandling. Døme er på slike matvarer er knekkebrød, påleggshermetikk, suppe, turmat, middagshermetikk, energibarar, tørka frukt og nøtter.

Hugs at maten i frysaren din kan bli øydelagt om straumen er lenge borte. Her finn du tips til korleis du kan halde frysaren kald lengst mogleg.

9 liter vatn per person

Du treng 3 liter reint vatn per person til drikke og matlaging i døgnet. Altså 9 liter per person for å dekkje dei grunnleggjande behova dine i tre døgn. Vatnet bør lagrast på ein kald, mørk og frostfri plass som bod, garasje eller uthus. Her kan du lese meir om lagring av vatn. 

Slik sikrar du nok drikke

Reingjer flasker eller dunkar. Fyll dei heilt fulle med kaldt rennande vatn frå springen. Set på loket.

Du kan også kjøpe vatn på flasker eller dunkar frå butikken. Noko av væskebehovet kan eventuelt dekkjast med juice, brus og andre alkoholfrie drikkar.

Les meir om eigenberedskap og få råd om korleis du kan setje saman ditt eige beredskapslager.

Vi tror dette er interessant for deg