Kontroll av gassflasker

Virksomheter som fyller gassflasker skal kontrollere og merke gassflasker før de selges til deg som forbruker. Nedenfor ser du hva du kan forvente av fyllestedet, og hvordan du kan se om propanflasken din er godkjent.


Krav til kompetanse

Det er ikke hvem som helst som kan fylle på og selge gassflasker. Jobben krever nødvendig kompetanse og må gjøres ved anlegg som er beregnet for fylling av propanflasker. Selvbetjening er ikke tillatt. Det er strenge krav til hva som skal kontrolleres før og etter hver påfylling. Etter fylling skal flaskene merkes på riktig vis. I tillegg kommer krav til periodisk kontroll, som er en enda grundigere kontroll av flaskens tilstand. Alle disse kravene er til for at du som forbruker skal kunne handle og bruke gass på en trygg måte.

Riktig merking

Gassflasker med propan skal være merket med navn på virksomheten som har fylt flasken og at flasken er kontrollert før fylling. Denne merkingen skal tåle normal slitasje.

Propanflasken skal også være merket med dato for neste periodiske kontroll. Periodisk kontroll utføres av utpekt kontrollorgan og er en grundig gjennomgang av flaskens tilstand for å sjekke at den er sikker å bruke i en ny periode. Periodisk kontroll kommer i tillegg til den vanlige kontrollen som skal gjøres før og etter fylling. Hvis en flaske ikke er merket med tidspunkt for neste periodiske kontroll, skal personalet ved fylleanlegget kunne svare på når flasken skal til en slik kontroll. Alle nye gassflasker skal i tillegg være merket med symbolet π. Dette symbolet er en bekreftelse fra produsenten på at flasken følger europeiske regler og fritt kan selges innenfor EØS.

Fylling av gassflasker 

Det er ikke lov å fylle flasker som er skadde, defekte, eller som har forfalt til periodisk kontroll. Alle stålflasker og de fleste komposittflasker på det norske markedet skal gjennomgå periodisk kontroll hvert 10. år. Det kan imidlertid være komposittflasker på markedet med kortere intervall for periodisk kontroll enn 10 år.

Flaskene skal være merket med tidspunkt for neste periodiske kontroll. DSB er imidlertid kjent med at mange av flaskene på det norske markedet kun er merket med tidspunkt for forrige periodiske kontroll. For flasker som er merket med tidspunkt for forrige periodiske kontroll, kan forbrukeren i de fleste tilfeller regne med at neste periodiske kontroll skal utføres ti år etter tidspunktet for siste utførte kontroll.

Virksomhetene som fyller flaskene har ansvar for å passe på at det ikke fylles på flasker som er forfalt til periodisk kontroll. Før fylling skal det også kontrolleres at påfyllingsventil, sikkerhetsventil og pakning er intakt. Når flasken er fylt skal det kontrolleres at flasken ikke er overfylt, at den ikke lekker og at den har nødvendig merking og identifikasjon.

Levere inn gassflasker

Virksomheter som fyller eller selger gassflasker med propan har plikt til å ta imot flasker fra forbrukere som ikke kan fylles, eller som du av andre grunner ønsker å levere fra deg. Dette innebærer at disse virksomhetene også plikter å ta imot flasker som har forfalt til periodisk kontroll.

Forbrukere skal ikke betale for å levere fra seg flasken. Virksomhetene har ingen plikt til å erstatte flasker som ikke kan fylles. Det betyr at om du har en flaske som har forfalt til periodisk kontroll, kan du ikke med hjemmel i regelverket kreve å få en ny flaske kostnadsfritt tilbake. 

Ved fylling av propanflasker skal virksomheten

  • undersøke flasken for skader
  • sørge for at påfyllingsventil, sikkerhetsventil og pakning er intakt
  • sjekke at flaskene ikke har forfalt til periodisk kontroll
  • merke flaskene slik at de kan spores tilbake til fyllestedet
  • se til at flasken ikke er overfylt
  • sjekke at flasken ikke lekker
  • kontrollere at flasken har påkrevd merking

Vi tror dette er interessant for deg