Oppbevare gass og brannfarlig væske i leilighet

Noen bor slik til at de trygt kan oppbevare et par gassflasker og mindre mengder rødsprit og bensin hjemme. Om du bor i et leilighetskompleks, bygård eller på andre måter bor tett sammen med andre, så kan dette blir vanskelig.


Hva sier regelverket?

Maksimalt tillatte mengde brannfarlig gass (som propan) i en boenhet, er 55 liter (2 x11 kg beholdere) og 10 liter brannfarlig væske (som bensin og rødsprit). I utvendig bod, garasje eller lignende kan det maksimalt oppbevares 90 liter propan og 50 liter bensin/rødsprit.

Det er viktig at oppbevaringen av de farlige stoffene gjøres så sikker som mulig, både for den enkelte beboer og samlet for alle som bor i et boligkompleks. Derfor bør du som beboer selv vurdere hva du faktisk har behov for, samtidig som styret samlet må vurdere risikoen.

Mengder og begrensninger

Hvis et boligselskap mener at risikoen for uhell og ulykker blir for høy ved oppbevaring av farlig stoff, kan de bestemme egne regler som forbyr slik oppbevaring.

I enkelte tilfeller kan også DSB og kommunen sette nærmere begrensninger eller forbud mot oppbevaring av farlig stoff dersom vi mener det er nødvendig for å verne liv, helse og materielle verdier mot uhell og ulykker.

Sikkerhetstiltak ved oppbevaring og bruk av brannfarlig gass:

  • Gassbeholdere skal oppbevares stående, luftig og sikres mot å velte
  • Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller eller rom under terreng, eller på loft
  • Følg leverandørens anvisning ved bruk av apparater og utstyr – apparater beregnet for utendørs bruk må aldri brukes innendørs
  • Sørg for god ventilasjon ved bruk
  • Flyttbare gassovner må ikke brukes i rom der folk sover