Trygge hjem for eldre

Blant mennesker over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i eller nær hjemmet. Med enkle tiltak kan du bidra til at eldre slektninger, naboer og andre i din omgangskrets får et tryggere hjem.


For personer over 65 år skyldes 80–90 % av skadene hvert år fallulykker. Her er noen tiltak som reduserer faren for fall både innendørs og utendørs.

Ta bort snublefeller

Det er fort gjort å snuble i dørstokker og løse tepper. Ta bort dørterskler til rom som blir mye brukt. Legg anti-sklibelegg under løse tepper, eller fjern teppene helt. Sett møbler slik at det er lett å bevege seg rundt i rommet. Unngå bruk av skjøteledning og rydd unna andre ting som ligger løst på gulvet.

Monter støttehåndtak

Mange eldre sliter med balansen. Da kan støttehåndtak være til god hjelp. Monter støttehåndtak ved inngangspartiet, ved dusjen eller badekaret, og ved toalettet. En sklisikker matte i badekaret eller dusjen er også lurt å ha. En stabil stol i dusjen likeså.

Sørg også for at det er rekkverk på alle trapper. Med en stødig gardintrapp lett tilgjengelig på kjøkkenet, unngår du at klatring på stol er eneste alternativ for å rekke opp i overskapet. Sett de mest brukte tingene innenfor rekkevidde.

Trygt skodd

Innesko eller tøfler med god såle og støtte kan gjøre det tryggere å gå på glatte gulv. Legg brodder lett tilgjengelig ved uteskoene i vinterhalvåret. Sørg for at sand eller grus er tilgjengelig ved utgangsdøren, slik at det er lett å strø rundt inngangspartiet.

Lys opp

Sørg for god belysning. Med god belysning er det lettere å se hvor man går og hva man gjør. Utendørs er det lurt å montere lys med fotocelle slik at det tennes automatisk når det blir mørkt. Pass på at det finnes lommelykt lett tilgjengelig i tilfelle strømmen blir borte.

Behov for tilskudd

Ta kontakt med hjemkommunen til den eldre hvis det er behov for tilskudd til ombygging, hjelpemidler og annet.

Eldre mennesker er også spesielt utsatt for brann. Slik bedrer du brannsikkerheten for eldre.

Viktige telefonnummer

>> Nedlastbar plakat (pdf) 

plakat_viktige_telefonnummer.JPG

Vi tror dette er interessant for deg