God hygiene om vatnet forsvinn

Utan varmt vatn, eller i verste fall heilt utan vatn, er det viktig å tenkje på personleg hygiene rundt mat og matlaging. Dårleg hygiene er grobotn for smitte og sjukdomar.


Tilgang på varmt vatn er noko vi nærmast tar for gjeve i dag. Vi vaskar hendene fleire gongar om dagen, og ein dusj kvar dag er også sjølvsagt for mange. Men kva om det varme vatnet plutseleg forsvann, og etter kvart det kalde også?

Utan tilgang på vatn kan personleg hygiene raskt bli ei utfordring. Dårleg hygiene er grobotn for smitte og sjukdomar. Dette er det viktig å planleggje for, særleg med tanke på mat og matlaging.

Handvask

Ha våtserviettar og antibakteriell handdesinfeksjon i bustaden din. Vask deg kvar dag så godt det lèt seg gjere, spesielt etter toalettbesøk og før matlaging.

Ryddig og rein bustad

Hald bustaden din ryddig og rein. Kvitt deg med søppel og matrestar, slik at ikkje bakteriar og skadedyr trivast. Bruk gjerne eingongs våtserviettar eigna til bruk for vask av kjøken, bad/toalett og golv.

Nød-toalett

Om ein ikkje kan bruke vassklosettet, må du ha planlagt alternativ. Oslo kommune har laga ei enkel og god oppskrift for å lage eit nød-toalett. Om tilhøva ligg til rette for det og du har tilgang på eigen hage eller utandørs eigedom, kan du vurdere å byggje ein latrine.

Les meir om eigenberedskap og få råd om korleis du kan setje saman ditt eige beredskapslager.

Vi tror dette er interessant for deg