Munnbind eller ansiktsmaske - slik velger du riktig

Skal du bruke munnbind eller ansiktsmaske som beskyttelse er det viktig at du velger riktig type. Her er en oversikt over de vanligste typene ansiktsbeskyttelse på markedet og hva de beskytter mot.


Medisinsk utstyr

Helsepersonell har utstyr som sikrer at de ikke smitter pasienter eller selv blir smittet av pasientene. Munnbind og beskyttelsesutstyr i denne kategorien defineres som medisinsk utstyr. Disse produktene skal være CE-merket og produsert etter gjeldende standarder. De skal også ha opplysninger om beskyttelsesgrad, det vil si om det er Type I, Type II eller Type IIR:

Type I: Bør bare benyttes av pasienter eller andre personer for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner. Type I munnbind er ikke beregnet for bruk av helsepersonell i et operasjonsrom eller i andre medisinske omgivelser med lignende krav.

Type II: Kirurgisk munnbind.

Type IIR: Samme krav som type II, men munnbindet er i tillegg sprutbestandig.

Informasjon om sikker og riktig bruk av medisinske munnbind skal være på norsk (merking og bruksanvisning). Medisinske munnbind er beregnet for engangsbruk.

Det er Legemiddelverket er myndighet for medisinske munnbind.

Personlig verneutstyr

Beskyttelsesutstyr i kategorien personlig verneutstyr skal beskytte mot risiko som kan true brukerens helse eller sikkerhet. Åndedrettsvern, for eksempel støvmasker eller masker som beskytter mot damp fra kjemikalier, er eksempler på beskyttelsesmasker i kategorien personlig verneutstyr.

Kravene til personlig verneutstyr er bestemt gjennom en egen forskrift og harmoniserte standarder for de enkelte produkttypene. En støvmaske må for eksempel ha en viss beskyttelse mot faste partikler, mens en maske som skal beskytte mot kjemikaliedamp må forhindre at gass slipper igjennom.

Alle beskyttelsesmasker i kategorien personlig verneutstyr skal være CE-merket. Det skal også være oppgitt hvilken standard masken er produsert etter. I tillegg skal det følge med skriftlig brukerinformasjon på norsk.

Det er DSB som er myndighet for personlig verneutstyr til privat bruk, mens Arbeidstilsynet er myndighet for profesjonell bruk.

Ikke-medisinske munnbind/tøymunnbind

Det finnes også andre typer produkter på markedet som ikke er medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr. Dette kan for eksempel være masker laget av papir, eller munnbind som er sydd av tekstiler. Disse produktene er kun ment for privat bruk.

Ikke-medisinske munnbind/ tøymunnbind kan være fabrikkproduserte eller hjemmelagde, og de kan være laget for én eller flere gangs bruk (vaskbare). Beskyttelsesgraden til slike masker er ukjent, men de kan redusere dråpespredning (fra den som bruker munnbindet).

Dersom slike produkter skal selges på det norske markedet må kravene i Produktkontrolloven være oppfylt. Dette innebærer at produsenter og importører skal vurdere sikkerheten til produktet. Videre skal de gi deg som forbruker tydelig og lett tilgjengelig informasjon som gjør deg i stand til å vurdere sikkerheten ved produktet. For ikke-medisinske munnbind/tøymunnbind betyr dette i praksis at det skal følge med en tydelig advarsel om at produktet ikke beskytter deg mot noen risiko, og at produktet kun er ment til privat bruk.

Det er lov til å skrive at slike produkter reduserer dråpespredning, men informasjonen som følger med produktet kan ikke ha referanser til personlig verneutstyr eller medisinsk utstyr. Produktet skal ikke ha merking som antyder noen form for beskyttelsesklasse. Slike masker skal heller ikke CE-merkes.

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen, CEN, har laget retningslinjer for produksjon av ikke-medisinske tøymunnbind. Dette er altså ikke en standard, men retningslinjer for produksjon – en hjelp til produsenter for hvordan de kan oppfylle kravene i produktkontrolloven.

Dersom et munnbind er laget i henhold til CEN-veiledningen kan produsenten merke varen med CWA 17553:2020. 

Beskyttelse mot koronavirus

God håndhygiene, hostehygiene og å holde avstand er de viktigste smitteverntiltakene for å forebygge smitte med covid-19.

Det viktigste tiltaket å legge til rette for å kunne opprettholde minst 1 meters avstand. Der det ikke er mulig, kan bruk av munnbind redusere risiko for smitte, men vil ikke kunne erstatte avstand som tiltak. Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind, skriver Folkehelseinstituttet.