Riktig bruk av skjøteledning

Skjøteledninger er praktiske, men kun til midlertidig og begrenset bruk. Her er våre råd til hvordan du bruker skjøteledning riktig.


Sjekk før bruk

Sørg for at skjøteledningen er helt og fri for skader før du tar den i bruk. Sprø og misfargede skjøteledninger skal kastes. Unngå å trekke skjøteledninger fra rom til rom, eller fra huset og ut i hagen. Da kan ledningen lett komme i klem og bli skadet. 

Sørg for barnesikrede skjøteledninger

Velg skjøteledning med barnesikring i rom der barn oppholder seg. Stikkontakter med barnesikring har såkalte "shutters", som sperrer/dekker for de innvendige strømførende delene, slik at verken små fingre eller gjenstander kan stikkes inn i hullene. Dekslene har ofte en kontrastfarge slik at det skal være lett å se at de er lukket. Når en plugg settes inn i stikkontakten og man trykker jevnt på begge sperrene samtidig, så skyves sperrene til side slik at pluggen kan settes helt inn. 

Bruk riktig lengde

Bruk en skjøteledning som er passe lang for formålet. Unngå å kople flere skjøteledninger etter hverandre. Hvis du bruker en skjøteledningstrommel, sørg for å trekke ut hele ledningen, selv om du bare trenger en liten del av den. Ledninger som ligger kveilet i mange "runder" kan gjøre ledningen varm og øke faren for brann. Unngå også støvsamlende ledningsklaser bak sofaer og andre møbler. Støvlag øker temperaturen i ledningen og i kontakten.

Unngå overbelastning

Apparater som bruker mye strøm krever ledninger som er tilpasset "mengden" strøm som skal passere. Bruker du skjøteledning her kan du risikere at dimensjonene ikke er kraftige nok. Da kan skjøteledningen bli for varm og begynne å brenne. En tommelfingerregel er at apparater som bruker over 1000 watt ikke bør kobles til med skjøteledning over lengre tid. Panelovner, flyttbar oljeovner, tørketromler og vaskemaskiner er eksempler på slike apparater. Jo mer strøm et apparat bruker, dess kortere tid bør det være koblet til med skjøteledning.

Utvid anlegget

Hvis du stadig må hente frem skjøteledninger eller de blir stående koblet til permanent, så tyder det på at anlegget ditt ikke møter dine behov. Ta kontakt med elektriker slik at du kan få lagt opp de stikkontaktene du trenger. 

Slik bruker du skjøteledning riktig:

  • Sørg for at skjøteledningen er hel og fri for skader.
  • Pass på at ledningen ikke kommer i klem.
  • Bruk en ledning som er passe lang - unngå ledningskveiler og seriekobling.
  • Unngå bruk av skjøteledning på apparater som bruker mye strøm.
  • Husk at skjøteledninger er til midlertidig og begrenset bruk.