Alpinvettreglane

Alpinanlegga jobbar med at du skal vere trygg i bakken, men du må også tenkje tryggleik sjølv. Ta ein titt på desse skivettreglane.


 • Køyr forsiktig slik at du ikkje skadar deg sjølv eller andre. Bruk verneutstyr.
 • Tilpass farten etter forholda.
 • Dersom du kjem ovanfrå eller bakfrå, er det ditt ansvar å unngå kollisjon.
 • Ver forsiktig ved forbikøyring, sving godt utanom den andre.
 • Det er forbode å køyre rett utfor, unnateke ved organisert trening.
 • Ikkje stopp på uoversiktlege stader.
 • Sjå deg godt for når du køyrer inn i ein nedfart, til dømes etter eit stopp.
 • Om du går i bakken; bruk ytterkantane.
 • Det er påbode med skistopparar eller fangreimer – kontroller at bindingane er riktig innstilte.
 • Følg skilting, merking og tilvisingar.
 • Dersom du ser nokon som skadar seg, er det di plikt å hjelpe.

Vi tror dette er interessant for deg