Slik lagrar du vatn

For å dekkje grunnleggjande behov rår vi til å lagre 9 liter vatn per person i husstanden. Følgjer du råda i denne artikkelen kan vatnet fint lagrast i årevis, og framleis vere trygt å drikke.


Reingjer flasker eller dunkar

For å sikre best mogleg haldbarheit på vatnet ved lagring bør ein vaske flaskene/dunkane med såpe og vatn og skylje dei. Tilsett to korkar hushaldningsklorin per 10 liter vatn. La det stå i minst 30 minutt før du skyl godt.

Bruk kaldt vatn

Etter reingjeringa fyller du flaskene eller dunkane heilt fulle med vatn frå springen. La vatnet renne heilt til det er kaldt, slik at du lagrar «nytt» vatn. Varmt vatn er ikkje tilrådd som drikkevatn, då varmt vatn frigjev metall frå røyrnettet.

La vatnet stå mørkt og kaldt

Vatn skal helst lagrast på ein mørk og kald stad utan direkte sollys. Sollys og høg temperatur kan sakte bryte ned plastbehaldarar slik at det blir lukt og smaksstoff i vatnet. Det kan også føre til vekst av algar.

Vassbehaldarar skal ikkje lagrast i rom der det står bensin, plantevernmiddel og andre liknande stoff. Grunnen er at damp frå desse kan trengje inn i plast.

Frost gjer at vatnet frys. Det kan øydeleggje ei full flaske, sjølv om vasskvaliteten ikkje treng å bli dårlegare.

Ikkje alle har kjellar eller buer. I denne videoen gjev interiørarkitekt Boris Miller gode tips til korleis du kan finne plass til å lagre vatn.

Kan stå i årevis

Om vatnet er tappa på godt reingjorde behaldarar og vatnet er av god kvalitet – som det meste av norsk drikkevatn er – kan vatnet stå i årevis utan at det blir farleg å drikke det. Med tida vil stoff frå plastbehaldarar lekkje ut i vatnet. Det vil påverke smaken på vatnet, men vatnet er ikkje farleg å drikke.

Sjå også intervju med Line Angelhoff frå Folkehelseinstituttet som forklarer korleis du skal gå fram for å lagre drikkevatn som held seg i årevis.

For å sikre god smakskvalitet bør ein byte vatnet ein gong i året. Du kan også vurdere å lagre vatn på glas. Samanlikna med plastbehaldarar er glas tettare og mindre utsett for inntrenging av lukt. Litt rar smak eller lukt har likevel ikkje noko å seie for helsa.

Kjøp av butikkvatn

Du kan også kjøpe vatn og lagre det. At butikkvatn har haldbardato handlar mest om at produsentane kan garantere innhaldet slik dei framstillar det. At vatnet etter kvart kan få ein emmen smak fordi flaska ikkje er heilt tett – og plasten kan gje frå seg smak på vatnet – betyr ikkje at vatnet er helseskadeleg å drikke.

Les meir om eigenberedskap og få råd om korleis du kan setje saman ditt eige beredskapslager.

Vi tror dette er interessant for deg