Bilde av gutt som krabber
Foto: Johner

Barnesikring i hjemmet

Små barn går gjerne på oppdagelsesreise i huset. De beveger seg raskt, klatrer på alt og putter det meste i munnen. Her er våre tips til deg som vil være føre var.


Fjern løse deler

Små barn putter alt i munnen. De kjenner, spiser og biter på ting. Skruer eller andre smådeler på senger, vogner, gåstoler og liknende må derfor være umulig for barnet å løsne. Putter barnet en slik del i munnen kan det i verste fall bli kvalt.

Pass på farlige stoffer

Fargerike flasker og bokser med vaskemidler, holdholdningskjemikalier, medisiner og annet farlig innhold ser spennende ut for småtasser på oppdagelsesferd. Sørg for å oppbevare slikt utenfor rekkevide, gjerne høyt oppe i et skap eller bak lås. På Miljødirektoratets nettsider kan du finne forbrukerinformasjon om kjemikalier og produkter.

Beskytt skarpe hjørner

Små barn er i stadig bevegelse, men har også lett for å miste balansen og falle. Derfor er det viktig å unngå skarpe kanter og hjørner på møbler og liknende når man har små barn. Gjør spisse hjørner mer barnevennlige ved å feste på avrundede hjørner i plast eller gummi. Slike hjørnebeskyttere får du kjøpt i tak i der de selger barneutstyr. Her får du også tak i grinder av ulike typer, som bør plasseres der små barn ikke skal ferdes, for eksempel ved trappeløp.

Unngå brannskade

Det finnes også ulike typer grinder som kan plasseres foran ovner/peiser, for å unngå at små barn brenner seg på slike. Pass også på når du lager mat, at håntak på gryter og stekepanner vender innover og ikke kan nås av små hender.

Pass på åpninger

Ved alt sped- og småbarnsutstyr er det spesielt viktig å være oppmerksom på mellomrom hvor barn kan bli hengende fast og bli kvalt. Åpninger må være så store at hele barnet kommer igjennom, altså større enn hodeomkretsen. Ellers må åpningene være så små at barnet blir stoppet i brysthøyde hvis det sklir igjennom med bena først. Er et mellomrom så stort at barnet kan få hodet igjennom, må det også kunne få hodet tilbake. Derfor er det viktig å unngå V-formede åpninger hvor barnet kan kile seg fast.

Ta bort knotter og snorer

På barnerom og barneutstyr skal det ikke være knotter eller deler som stikker ut, mellomrom eller hull hvor klær eller snorer kan bli hengende fast. Dette medfører fare for kvelning.

Barneklær og -utstyr skal ikke ha lange bånd eller snorer som barnet kan få tak i. Hvis snorene er over 22 centimeter lange kan barnet få disse rundt halsen og bli kvalt. Snorer med løkker, skal være mindre enn omkretsen på barnets hode.

Plastposer og plastemballasje må oppbevares utilgjengelig for små barn. Plasten kan legge seg over nese og munn slik at barnet ikke får puste.

Unngå klemmefare

Fordi barn skal ta på alt og kjenne på alt, har de lett for å klemme seg på bevegelige deler f.eks. på senger, lekegrinder o.l. Dette unngås ved at utstyret blir montert riktig og låst skikkelig. Det er viktig at slikt utstyr heller ikke kan låses opp av barn som er utenfor sengen eller lekegrinden.

Følg bruksanvisningen

All informasjon som brukerveiledning, vedlikehold- og monteringsanvisning skal være på norsk eller annet skandinavisk språk. Denne informasjonen skal inneholde navn på produsent og eventuelt importør. Informasjonen må leses og følges. På noe sped- og småbarnsutstyr følger det med leketøy eller man kan kjøpe leketøy utenom og montere på. Dette leketøyet skal tilfredstille sikkerhetskravene til leketøy. Det hjelper ikke om utstyret er sikkert hvis det ikke blir brukt slik som det er tenkt. De voksne som har tilsyn med barnet, må følge med at dette skjer.

>> Søk etter farlige produkter i DSBs database

Vi tror dette er interessant for deg