Ung jente som smiler og kjører elektrisk sparkesykkel
Foto: Colourbox

Dette må du vite om elektriske sparkesykler til barn

Det som er lov å selge i Norge er ikke nødvendigvis noe som er lov å bruke. Dette er tilfelle for elektriske sparkesykler, hvor vi har felles europeisk produktregelverk som styrer produksjon, import og salg, mens tekniske krav og bruken av produktet styres av nasjonale lover og trafikkregler.


Derfor er det viktig at forbruker kjenner til reglene som gjelder i Norge. Kjøper man i tillegg fra land eller nettsted utenfor Europa vil heller ikke det europeiske produktregelverket nødvendigvis være oppfylt. Her forklarer vi hvordan du kan følge reglene som gjelder i Norge.

En viktig ting å merke seg er at elektriske sparkesykler som går i hastigheter over 20 km/t, ikke er tillatt å benytte i Norge, verken på offentlige veier og områder, eller private veier og områder.

Sparkesykler for barn under 12 år

Barn under 12 år har kun lov til å bruke elektriske sparkesykler som er definert som "leketøy". En slik sparkesykkel skal være sperret for fart over 6 km/t og kan ikke veie mer enn 50 kilo.

Ved bruk skal man følge de samme trafikkreglene som gjelder for gående.

Advarsler og informasjon som skal være oppgitt ved kjøp er:

 • Informasjon om hvilken aldersgruppe produktet passer til
 • Anbefalinger om verneutstyr
 • Advarsler om mulige farer ved bruk av produktet
 • Viktig sikkerhetsinformasjon om produktet
 • CE-merke

Det er ikke lov til å markedsføre elektriske sparkesykler til barn under 6 år. Dette kravet gjelder i hele Europa.  

Elektriske lekekjøretøy skal ha sete for barn under 6 år.

Sparkesykler for barn over 12 år

Barn fra 12 år og oppover kan bruke elektriske sparkesykler som går fortere enn 6 km/t. Disse defineres som "liten elektrisk motorvogn" og skal være sperret for fart over 20 km/t.

Det er ikke lov for barn under 12 år å bruke slike, heller ikke på lukket område.

Elektriske sparkesykler kan brukes på samme måte som en sykkel, det vil si på vei, kollektivfelt, gang- og sykkelvei eller sykkelfelt.

Barn mellom 12 og 15 år skal bruke hjelm. Det er ikke lov til å kjøre med passasjerer.

Advarsler og informasjon som skal være oppgitt ved kjøp er:

 • Samsvarserklæring
 • Advarsler om mulige farer ved bruk
 • Viktig sikkerhetsinformasjon
 • CE-merke

Advarsler og informasjon som bør være oppgitt ved kjøp er:

 • Informasjon om hvilken aldersgruppe produktet passer til
 • Anbefalinger om verneutstyr

Det er tekniske krav til sparkesykler som går over 6 km/t, som blant annet bremser, lys og ringeklokke.

Fra 01.01.2023 ble det også krav til ansvarsforsikring. Mer informasjon og krav til "liten elektrisk motorvogn" finnes på Statens vegvesens hjemmesider. 

Batteri og brann

Elektriske sparkesykler har som regel kraftige litium-ionbatterier. Slike batterier har i noen tilfeller begynt å brenne under lading.

Årsaken er som oftest at batteriet har fått en skade, så det er derfor viktig å følge med på dette.

Les også: Råd om trygg lading av elektrisk sparkesykkel