Trygg bruk av gassovner

Flyttbare gassovner kan være en god alternativ varmekilde, men må brukes riktig. Her er noen viktige huskeregler for trygg bruk av flyttbare gassovner.


Husk god lufting

Flyttbare gassovner produserer varme ved at de forbrenner propan og oksygen fra luften rundt. Da produseres det karbondioksid (CO2) og vanndamp. Flyttbare gassovner har ikke avtrekk ut til friluft, dermed vil karbondioksiden bli igjen inne og gjøre luften gradvis dårligere. Skal du bruke en flyttbar gassovn må du derfor huske å ha god ventilasjon slik at den dårlige luften byttes ut. Bruk heller aldri slike ovner i små rom eller over lang tid.

Pass på kullosen

Hvis gassovnen ikke brenner slik den skal så kan det oppstå kullos, som igjen kan gi kullosforgiftning. Dette kan skje dersom gassovnen brukes feil eller det er feil på utstyret. Dersom gassovner fungerer som de skal og brukes riktig er ikke denne faren stor.

Har sikkerhetsfunksjoner

Flyttbare gassovner skal ha sikkerhetsfunksjoner. Mest vanlig er det at slike apparater har veltesikring og sikring som slår av gassen om CO2-nivået eller kullosnivået blir for høyt. Merk at andre apparater som ikke er beregnet for oppvarming innendørs normalt ikke har disse sikkerhetsfunksjonene. Eksempler på dette kan være gassbluss, primuser og terrassevarmere.

Unngå brann

Flyttbare gassovner er svært effektive og produserer mye varme. Pass derfor på at det er god avstand til brennbare materialer slik at de ikke tar fyr.

Kjenn produktet

Les alltid bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene fra produsenten. Det er viktig å være helt sikker på at den flyttbare gassovnen er egnet for innendørs bruk.

Viktig om bruk av flyttbare gassovner:

  • Les og følg bruksanvisningen og sikkerhetsanvisninger fra produsenten.
  • Sørg for god ventilasjon og ikke bruk ovnen i små rom.
  • Ha god avstand til vegger, møbler, gardiner eller annet brennbart materiale
  • Bruk kun ovnen under oppsyn