Derfor skal du ikkje tenne på fyrverkeri to gonger

Fyrverkeri skal bare tennes på én gang. Prøver du flere ganger, kan eksplosivene ta fyr før du rekker å komme deg unna.


Selv om lunta ser ut til å være slokket, kan det være en liten glo som fortsatt brenner. Fyrverkeri som ikke tar fyr på første forsøk, bør derfor stå i 30 minutter og dynkes grundig i vann før det blir fjernet. Deretter skal det oppbeves på et trygt sted før det leveres tilbake til forhandler.

Pass på hurtiglunta

Lunta på utsiden av fyrverkeriet brenner sakte, slik at du skal ha tid til å komme deg på trygg avstand. Inne i fyrverkeriet er det en hurtigbrennende lunte. Når denne tar fyr, er det bare snakk om noen tiendels sekunder før eksplosivene tar fyr. Hvis du tenner på en kort, halvbrent lunte, risikerer du å tenne på hurtiglunta samtidig. Dermed kan fyrverkeriet eksplodere før du rekker å komme deg unna. Det kan gi store brann- og røykskader.

Lever tilbake til forhandleren

Fyrverkeri som ikke var mulig å tenne, skal leveres tilbake til forhandler – ikke kastes i søppelet. Mange barn ser etter fyrverkerirester første nyttårsdag. Pass derfor på å ikke la udetonert fyrverkeri bli stående til dagen etter. Fyrverkeriet skal oppbeves på et trygt sted frem til det skal leveres tilbake.

Vi tror dette er interessant for deg