Hva gjør du hvis du finner eksplosiver

Hvis du finner eksplosiver, ikke rør - ring politiet.


For å oppbevare eksplosiver må man ha tillatelse. Likevel finnes det ulovlig lagrede eksplosiver i naturen, i låver, skjul og skur rundt om i landet. Slike eksplosiver kan være svært farlige for barn og andre som kommer i kontakt med dem. 

Kontakt politiet

Hvis du finner eksplosiver: Ikke rør, men ta kontakt med politiet på 02800. Politiet vil sørge for at eksplosivene blir destruert av en forhandler eller virksomhet som har tillatelse til slikt. 

Aldri frakt selv

Du må aldri frakte eksplosiver på egen hånd. Hvis en granat eller gammel dynamitt går av, kan eksplosjonen være dødelig.

Hvis du oppdagar eksplosiver:

  1. Ikke rør
  2. Trekk deg unna
  3. Ring politiet på 02800