Bilde av gressklipper
Foto: Colourbox

Unngå skader når du klipper gresset

Blant hageredskaper er det motorgressklippere som oftest er involvert i ulykker. Kuttskader og skader etter gjenstander som kastes ut av klipperen i høy fart, er de mest vanlige. Her er noen råd for gressklipping uten skader.


Bruk solide sko

Typiske gressklipperskader er skader på fingre eller tær etter kontakt med knivene under klipperen. For å unngå skader, sørg for at gressklipperen er i god stand og at sikkerhetsanordninger er på plass før du starter. Klipp aldri gresset barbeint. Bruk solide sko som beskytter tær og føtter.

Rydd plenen

Knivene under gressklipperen roterer i høy fart. Kjører du over løse gjenstander på plenen kan disse bli kastet ut med stor kraft og gi alvorlige skader, spesielt hvis de treffer i øynene. Se derfor over området du skal klippe på forhånd, og fjern leker, steiner og kvister og liknende. Hvis du treffer en gjenstand mens du klipper, slå av motoren og sjekk at gressklipperen ikke er skadet før du fortsetter.

Hold barn på avstand

Mange barn vil gjerne bidra i hagearbeidet, men gressklipping bør være forbeholdt voksne. Hold barn på trygg avstand. Da unngår du at de skader seg på selve gressklipperen og at de får steiner eller annet i øynene. Har du traktorgressklipper er det spesielt viktig å holde god avstand. Barn bør heller ikke sitte på mens du kjører.

Fyll bensin når motoren er kald

Om du har en bensinklipper – fyll bensin når motoren er kald. Hvis du går tom for bensin underveis, ta deg en pause mens motoren kjøler seg ned. Du bør ikke fylle bensin når motoren er varm. Slå alltid av motoren hvis du skal justere klippehøyden underveis.

Rengjør etter bruk

Gressklipperen holder seg lengre hvis du rengjør den etter bruk. Trekk alltid ut ledningen eller ta av tennplugghetten før du begynner. Du bør levere gressklipperen til en erfaren serviceforhandler en gang i året for en sikkerhets- og vedlikeholdsinspeksjon.

Uhell med hageredskaper

I Sverige havner over 4500 mennesker hvert år på akuttmottaket med skader etter hagearbeid. Vi fører ikke like nøyaktig statistikk for Norge, men ulykker med hageredskaper er utbredt også her til lands. Halvparten av hageulykkene i vårt naboland skyldes feil bruk og uhell med ulike redskaper. Grafen nedenfor viser hvordan uhellene fordeler seg på de forskjellige redskapene.

Kilde: MSB (Myndigheten for samhällskydd og beredskap)