Rotete stue med vann og søle på gulvet
Foto: AdobeStock

Hvis hjemmet ditt rammes av flom

Å oppleve at hus og eiendom rammes av flom kan være både skremmende og trist. Når vannet trekker seg tilbake, kan det dukke opp mange spørsmål. Her er noen råd til deg som skal vende hjem til en bolig rammet av flom.


Personskader i forbindelse med flom blir behandlet av helsepersonell på stedet eller på sykehus. Noen kan få psykiske reaksjoner i etterkant av selve hendelsen. Hvis du er bekymret for egen eller andres helsetilstand etter en flom, ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Undersøk også hvilke tilbud kommunen har. Mange kommuner har eksempelvis tilbudet «rask psykisk helse». Du kan også få bistand fra kommunens kriseteam, der dette finnes. Ved ekstremværhendelser opprettes det ofte et eget telefonnummer eller kontaktpunkt for de som trenger noen å snakke med.

Sørg for at eiendommen er trygg

Det kan være utrygt å oppholde seg i hus eller på eiendom som har vært utsatt for flom. Hvis du måtte forlate eiendommen på grunn av evakuering må du vente til politiet opphever evakueringen før du kan vende hjem. Gå aldri inn på et område som er sperret av – selv ikke om det er din egen eiendom. 

Ta kontakt med forsikringsselskapet

Etter en flom bør du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt så snart som mulig. Ta gjerne bilder av skadene hvis det er forsvarlig. Skriv en liste over ødelagte eiendeler og ta vare på kvitteringer hvis de ikke er ødelagt av vannet. Vær oppmerksom på at huset eller bygningen, og innboet ofte er på to forskjellige avtaler – noen ganger også i forskjellige selskap. Husk i tilfelle å melde fra til begge. Forsikringsselskapet ditt vil veilede deg videre i prosessen.

Smittevern

Etter oversvømmelser og flom kan det være risiko for å bli utsatt for smitte fra urent vann og jordmasser. Noen enkle forholdsregler kan beskytte de som skal rydde opp. Når man går inn i et tidligere flomrammet område, kan det være åpenbare årsaker til smitterisiko, for eksempel kloakk og avrenning fra møkkjellere. Selv om det ikke er synlig forurensning, eller man kjenner lukt, kan det allikevel være smittestoffer fra andre kilder som ikke er mulig å oppdage. Derfor bør man alltid ta høyde for at alt som har vært i kontakt med flomvann kan være forurenset.

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du råd om smittevern ved opprydning etter flom.

Rengjøring og skade

Brannvesenet kan hjelpe til med å pumpe ut vann som har samlet seg i huset under en flom. Ved en større hendelse vil det være stor etterspørsel etter brannvesenets ressurser. Dermed er det ikke sikkert du kan få hjelp så raskt du ønsker.

Det finnes firmaer som leverer tjenester og apparater som gjør ryddejobben lettere, spesielt ved store vannskader. Det finnes egne firmaer som kan reparere dokumenter og verdisaker etter vannskader. Andre selskaper tilbyr rengjøring med spesialapparater som kan fjerne lukt og fukt.

Sikre stedet

Med mindre politiet har sperret av eiendommen er det ditt ansvar å passe på hus og eiendeler. Dette er spesielt viktig hvis du skal søke forsikringsselskapet om erstatning for skader. Hvis du ikke kan fortsette å bo i boligen, lukk og lås vinduer og dører hvis det er mulig. Dører og vinduer som ikke kan lukkes på vanlig måte, kan dekkes med plater eller planker som spikres fast. Hvis det er trygt, ta med deg verdisaker og andre eiendeler som ikke er skadet.

Sjekk elanlegget

Det elektriske anlegget i boligen din kan være koblet ut eller skadet som følge av flom. Før du tar et flomskadet elektrisk anlegg i bruk igjen må det kontrolleres av en elektriker. Hvis du kommer hjem til en flomskadd bolig der strømmen fortsatt er på bør du, forutsatt at du kommer deg trygt til sikringsskapet, skru av kurser der utstyr eller stikkontakter har vært utsatt for vann. Elektriske apparater som har vært utsatt for vann må kasseres eller kontrolleres av fagperson før bruk.

Drikkevann

Flom kan skade vannrør i bakken slik at drikkevannet blir forurenset eller helt borte. Ved slike tilfeller vil kommunen ha informasjon om hva du skal gjøre, eksempelvis hvis det er nødvendig å koke vannet. Flomvann kan også gjøre skader på vannrør inne i hjemmet. Hvis du vet eller ser at flomvannet har vært i kontakt med rørsystemet i hjemmet ditt bør en rørlegger gå over for å sikre at det ikke er skadet, før du skrur på vannet.

Ikke drikk vann fra brønner som kan være utsatt for flomvann. Rens om nødvendig brønnen, og vurder å ta vannprøver før vannet brukes til drikke. Vannet bør kokes før bruk hvis man er i tvil om vannkvaliteten. Se også Folkehelseinstituttets råd for små vannforsyninger.

Hvor skal du bo?

Ved ekstremvær og alvorlige flomsituasjoner har kommunen ofte en løsning for de som må forlate hjemmet. Er boligen din så skadet av flom at du ikke kan bo der, undersøk om du kan overnatte hos venner eller slektninger. Om du er i en nødssituasjon uten noe sted å bo, har NAV plikt til å hjelpe deg med å finne midlertidig husly innenfor kommunen. På NAV.no kan du lese mer om midlertidig botilbud ved nødssituasjoner.