Informasjon om egenberedskap på ulike språk

Brosjyrer og informasjonsmateriell om egenberedskap er tilgjengelig på ulike språk. Her har vi samlet ulike språkversjoner av våre råd.


Vet du om noen som hadde trengt informasjon om egenberedskap på sitt morsmål? Da er det god hjelp om du vil tipse dem om denne siden.

Vi tror dette er interessant for deg