Hva gjør du når brannvesenet har reist?

En brann i hjemmet er traumatisk og skremmende for de fleste. Når brannvesenet drar dukker det i tillegg opp mange spørsmål rundt hva man skal gjøre videre. Her er informasjon som kan være nyttig for deg som har opplevd en brann.


Personskader i forbindelse med branner blir behandlet av helsepersonell på stedet eller på sykehus. Noen skader, som for eksempel sjokk, kan oppstå i etterkant av brannen. Hvis du er bekymret for egen eller andres helsetilstand etter en brann, ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Utrygg eiendom

Det kan være utrygt å oppholde seg i hus eller på eiendom som har brent. Hvis politiet eller brannvesenet har informert deg om dette, sørg for å formidle dette videre til andre som bør vite. Politiet kan også pålegge huseier kan også gjøre tiltak som forhindrer tredjepart å komme til skade. Etter en brann vil politiet alltid prøve å finne årsaken. Noen ganger er det nødvendig å sperre av eiendommen. Gå aldri inn på et område som er sperret av.

Ta kontakt med forsikringen

Etter en brann bør du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt så snart som mulig. Ta gjerne bilder av skadene hvis det er forsvarlig. Skriv en liste over ødelagte eiendeler og ta vare på kvitteringer hvis de ikke er ødelagt i brannen. Vær oppmerksom på at huset eller bygningen, og innboet ofte er på to forskjellige avtaler – noen ganger også i forskjellige selskap. Husk i tilfelle å melde fra til begge. Forsikringsselskapet ditt vil veilede deg videre i prosessen.

Sikre brannstedet

Med mindre politiet har sperret av brannstedet er det ditt ansvar å passe på hus og eiendeler. Dette er spesielt viktig hvis du skal søke forsikringsselskapet om erstatning for skader. Hvis du ikke kan fortsette å bo i boligen, lukk og lås vinduer og dører hvis det er mulig. Dører og vinduer som ikke kan lukkes på vanlig måte, kan dekkes med plater eller planker som spikres fast. Hvis det er trygt, ta med deg verdisaker og andre eiendeler som ikke er skadet.

Sjekk utstyret før bruk

Strøm og vann kan være slått av som følge av brannen. Før du tar det elektriske anlegget i bruk igjen bør det kontrolleres av en elektriker. En rørlegger bør gå over rørsystemet for å sikre at det ikke er skadet av brannen, før du skrur på vannet igjen.

Rengjøring og skade

Brannvesenet kan hjelpe til med å pumpe ut vann som har samlet seg i huset under brannslokkingen. Tørking og rengjøring er ditt ansvar. Det finnes også firmaer som leverer tjenester og apparater som gjør denne jobben lettere, spesielt ved store vannskader.

Flammer, røyk og vann kan gjøre store skader, men mye kan reddes med det rette utstyret. Det finnes for eksempel egne firmaer som kan reparere dokumenter og verdisaker etter brann- eller vannskader. Andre selskaper tilbyr rengjøring med spesialapparater som for eksempel kan fjerne røyk- og sot.

Som hovedregel bør du kvitte deg med mat og medisiner som kan ha blitt forurenset i brannen. Elektriske apparater må som regel også kasseres hvis de har blitt utsatt for brann eller vann.

Hvor skal du bo?

Er boligen din så skadet av brann av du ikke kan bo der, undersøk om du kan overnatte hos venner eller slektninger. Er dette ikke mulig og du er en nødssituasjon uten noe sted å bo, har NAV plikt til å hjelpe deg med å finne midlertidig husly innenfor kommunen. På NAV.no kan du lese mer om midlertidig botilbud ved nødssituasjoner.