Lampar på barnerommet

Fest lause leidningar godt for å unngå kvelingsfare og pass på at lampane ikkje blir for varme.


Fest lampe og leidning

Tenk på tryggleiken til barnet når du skal montere lampar på barnerommet. Ver også nøye med å følgje varsel og instruksar som følgjer med lampane.
På barnerom bør du bruke lampar som er festa til veggen. Då unngår du at borna riv ned lampane eller leikar med dei.

Farlege lampar?

Søk i produktregisteret etter lampar som er trekte tilbake frå marknaden.

Råd for sikker montering av lampar:

  • Plasser lampar med lause leidningar minst éin meter frå barnesenga eller leikegrinda.
  • Kontroller at lause leidningar er trygt festa til veggen og utanfor borna si rekkjevidd.
  • Sørg for at lampar som kan rørast ved eller dekkjast til, til dømes skrivebordslampar og sengelampar, har ein låg overflatetemperatur.

Vi tror dette er interessant for deg