Growing pets er ikke egnet for små barn

Growing pets er leker som eser ut når de blir fuktige eller legges i vann. Dersom små barn får i seg biter av disse, kan det i verste fall være dødelig.


Dette er growing pets

Growing pets kommer i ulike varianter, men typisk er det et plastegg som lett kan knuse. Inni egget er det ulike figurer, for eksempel slanger, dinosaurer eller pingviner. De selges mange steder - både i fysiske butikker, i nettbutikker og på messer. Figurene inni egget er laget i et materiale som vokser seg mer enn dobbelt så stort når det legges i vann.

Fare for kvelning

Faren ved growing pets er at små barn kan spise på dem eller svelge biter av figurene. Når bitene vokser, kan de blokkere luftveiene eller tarmene hos små barn. Dette kan gi store skader, og i verste fall være dødelig. 

Ikke for små barn

På grunn av farene ved produktet er de fleste growing pets merket med en advarsel, om at de ikke er egnet for barn under tre år. Foreldre og andre voksne må respektere denne aldersmerkingen og passe godt på at små barn ikke får tak i disse lekene, for eksempel fra eldre søsken eller andre barn.

I tillegg til advarselsmerking skal Growing pets være CE-merket. Dette fordi slike produkter regnes som et leketøy. Da skal produsenten bekrefte, gjennom et CE-merke, at sikkerhetskravene i det europeiske regelverket for leketøy er fulgt.