Bilde av mann som måker tak på hytta
Foto: Johner

Sjekk ventilasjonen på hytta

Fyrer du med ved eller gass innendørs må du sørge for god ventilasjon. Lufteluker og luftespalter må være åpne og ryddet fri for snø.


Farlig kullos

Gass eller ved som brenner bruker oksygen. Derfor er det viktig med god lufting når du bruker gass eller fyrer med ved innendørs. Mangel på frisk luft gir fare for kullosforgiftning.

Flere skorsteinstyper har i dag tilrettelagt for eget friskluftsinntak. Skorsteinen har to sjikt hvor det ene leder avgasser ut og det andre fører frisk forbrenningsluft inn. Friskluft kan også føres direkte inn i ildsted i egen kanal.

Åpne luftelukene

Før du tenner opp i peisen eller skrur på gassen må du sørge for at lufteluker og luftespalter er åpne, slik at frisk luft kan komme igjennom. Om vinteren kan det være snø som sperrer for luftingen, da må du frem med spade. Pass også på at pipa ikke er helt dekket til av snø.

Snøfrie rømningsveier

Er det mye snø bør du også tenke igjennom hvordan du skal redde deg ut hvis det begynner å brenne. I tillegg til hovedrømningveien kan det være lurt å rydde unna snø slik at du har flere muligheter til å komme deg ut.

Sjekk dette før du fyrer

  • Lufteluker er åpne og det slipper frisk luft igjennom
  • Luftespalter ved vinduene er åpne og ikke dekket til
  • Pipa er fri for snø

Skal du måke taket har Direktoratet for byggkvalitet gode råd mot snøtunge tak

Vi tror dette er interessant for deg