Slå av lyslenkjer om natta

Når ei lyspære i ei lenkje sluttar å fungere, lyser dei andre pærene sterkare og blir varmare. Skru av lyslenkjer og elektriske lysestakar om natta. Då minskar du risikoen for brann.


Unngå brann

Lyslenkjer består av mange små lamper. Dersom éi eller fleire lamper sluttar å fungere, er lenkja kopla slik at resten lyser, men med auka styrke. Dette kan føre til at lampene blir for varme. Då kan julepynt eller anna brennbart materiale i nærleiken ta fyr. Skru alltid av lyslenkjer om natta eller før du reiser bort.

Unngå leidning i klem

Skal du pynte med lys på ute, må du bruke belysning som er eigna for utandørs bruk. La aldri leidningen gå over dørterskelen eller gjennom vindauget. Der kan han kome i klem og bli skadd.

Skift lyspærer ved ujamt lys

I elektriske lysestakar med fleire lyspærer, som til dømes adventsstakar, er lampene vanlegvis kopla slik at alle sløkkjer dersom éi lampe sluttar å fungere. Dersom lampene lyser med ujamn lysstyrke, kan nokre av lampene bli for varme. Skift ut lyspærene dersom dei lyser med forskjellig styrke.

Vi tror dette er interessant for deg