Riktig reinsing og bleiking av skallar

Grundig reingjering før bleiking er nøkkelen til kvite og fine jakttrofe, som også held seg fine over tid. Her er oppskrifta på korleis du reinsar og bleikar ein skalle utan sterk konsentrasjon av hydrogenperoksid.


Skrap ut og skyll

Behald kraniet heilt, eller kapp det i to om du ønskjer det. Skrap ut mest mogleg av kjøt, blod og hjernemasse. Fjern også den fine beinstrukturen som sit inni nasen, slik at du kjem til materialet som ligg bak. Dersom du ønskjer å ha kraniet heilt, skyl med varmt vatn via spinalopninga for å fjerne hjernemasse. Bruk gjerne ein pinne eller pinsett og rør om for å få ut. Legg det ferdig reingjorde kraniet i ei bøtte med vatn i to døgn.

Kok kraniet reint

Legg kraniet i ein stor kjele og kok forsiktig til alt feitt og kjøt losnar. Pass på å ikkje koke for lenge slik at beina losnar frå kvarandre. Koketida varierer, men eit hjortekranium tek omtrent 2–3 timar. Ver nøye med å fjerne alt feitt og kjøt frå kraniet. Når kraniet er ferdig kokt og heilt reingjort, legg du det til avkjøling.

Legg i hydrogenperoksid

Legg det avkjølte kraniet i eit kar med hydrogenperoksid. Bruk 5–10 % hydrogenperoksid. Hugs å bruke hanskar og vernebriller. La kraniet liggje i hydrogenperoksid til det har ønskt kvitfarge. For eit hjortekranium vil dette vanlegvis ta eit døgn. Pass på ikkje å la kraniet liggje for lenge.

Skyl godt med reint vatn

Skyl så kraniet godt under rennande vatn. Det er viktig å gjere dette grundig, elles vil hydrogenperoksidet halde fram å verke. Dette kan resultere i at kraniet smuldrar opp over tid. La til slutt kraniet tørke i sval temperatur. Når kraniet er tørt, kan du lime på eventuelle lause beinbitar med snikkarlim. Det blir transparent når det tørkar og vil derfor ikkje synast.

Skallebleiking trinn-for-trinn:

  • Kapp kraniet eller behald det heilt
  • Reins ut kjøt, blod og hjernemasse. Skyl med varmt vatn
  • La det reingjorde kraniet liggje i ei bøtte med vatn i to døgn
  • Kok kraniet forsiktig til alt feitt og kjøt losnar
  • Legg det reingjorde og avkjølte kraniet i eit kar med hydrogenperoksid (5–10 %)
  • Når kraniet har ønskt kvitfarge, skyl kraniet grundig under rennande vatn og legg til tørk i sval temperatur