Kriseinformasjon fra myndighetene

Kriseinfo.no er myndighetenes felles nettportal for informasjon til befolkningen før, under og etter kriser.


I en krise eller ved større hendelser vil det ofte være flere myndigheter som har viktig informasjon til befolkningen. Kriseinfo samler og sammenstiller denne informasjonen, slik at du finner all relevant informasjon fra myndighetene på ett sted.

Kriseinfo publiserer informasjon på kriseinfo.no, Facebook og twitter

Kriseinfo.no - din inngang til kriseinformasjon fra myndighetene