Slik sløkkjer du brann i klede

Både vaksne og born bør vite kva dei skal gjere om kleda tek fyr, slik at ein veit at ein brann kan handle raskt.


Bruk vatn eller teppe

Brann i klede sløkkjer du effektivt ved å rulle personen inn i eit ullteppe, tjukt kledeplagg eller eit brannteppe. Du kan også bruke vatn som sløkkjemiddel.

Bruk aldri akrylpledd i brannsløkkjeforsøk – dette kan gjere situasjonen verre, og føre til store og djupe brannskadar.

Vern andletet

Brannen spreier seg oppover, difor er det viktig å kome seg ned for å verne andletet. Det beste er å leggje seg ned og rulle rundt til elden sløkkjer.

Førstehjelp for behandling av brannskadar:

  • Hald deg roleg.
  • Skyll brannskaden med ein gong med lunka (20 grader), rennande vatn i minst 20 minutt.
  • Huda på det brannskadde området kan hovne opp, så ta av stramme belte, band, smykke og liknande i området.
  • Om brent tøy sitt fast i huda, ikkje prøv å fjerne dette sjølv.
  • Dekk det brente området med reint tøy, til dømes bandasje eller bomullsengetøy, for å halde området reint og unngå infeksjonar til skaden kan bli behandla av ein lege.

Hugs at store og djupe brannskadar alltid skal behandlast av ein lege.

Vi tror dette er interessant for deg